Palvelut

 

 

Vakuutuskilpailutus

Vakuutusten kilpailutus on vakuutusten ostoprosessi, jonka toteutamme kokonaan asiakkaamme puolesta. Kilpailutuksessa hankimme asiakkaallemme, markkinatilanteen huomioiden, turva- ja maksutasoltaan parhaat vakuutusratkaisut. Kilpailutuksen tuloksena asiakkaamme saa kirjallisen yhteenvedon saaduista tarjouksista vakuutuslajeittain ja perustellut suositukset parhaiksi vakuutusratkaisuiksi. Toimimme yhteistyökumppaninanne löytääksemme yrityksellenne optimaaliset vakuutusratkaisut.

Kilpailutuspalvelut eivät maksa mitään, sillä toimintamme perustuu asiakkaalle hankittavaan hyötyyn. Jos asiakkaamme ei hyödy, emme mekään ansaitse palkkiota. Jatkuvissa hoitosopimuksissa palkkio perustuu asiakasyrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Palkkion määrä ilmoitetaan selkeästi toimeksiantosopimuksessa. 

 

 

Hoitosopimus

Toimeksiannon saatuamme teemme kanssanne hoitosopimuksen. Kartoitamme yrityksenne nykyiset vakuutukset ja konsultoimme yrityksenne vakuutuksiin liittyvissä päivittäisissä käytännön kysymyksissä ja löytääksemme ratkaisut mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hoidamme yrityksenne puolesta mahdolliset muutokset vakuutusyhtiön suuntaan ja pidämme teidät ajan tasalla koko prosessin läpi.

Vaivaton korvausprosessi on olennainen osa toimivaa vakuutusturvaa, joten kartoitamme ennakoivasti potentiaalisia riskejä liiketoiminnallenne tyypillisistä vahingoista, todellisista korvaussummista kaikkine muuttujineen ja vahingon sattuessa autamme selvitystyössä. Vahinkoselvitysten tekeminen, korvauspäätösten oikeellisuuden tarkistaminen ja oikaisuvaatimukset, mikäli korvaussumma on arvioitu liian matalaksi, kuuluvat palveluun. Voimme myös toimia edunvalvojananne, vaikka ette olisi ennestään asiakkaamme.

Palvelumme on asiantuntija-resursseihin perustuva palvelumalli, jossa toimimme asiakkaan vakuutusasioiden ensisijaisena kontaktina.

Haluamme varmistaa vakuutusturvan maksimaalisen hyödyntämisen, käyttää alan parhaita asiantuntijoita ja tarjota tehokkaasti hoidetun vakuutusturvan.